Актив групи

6.jpg

Гречишкіна Альона

.

студентка ІІ курсу,

спеціальність "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Навчально-пізнавальний центр

- Проводить роботу з вироблення в
  студентів свідомого ставлення до 

  навчання;


- Організує консультаційну допомогу з

  предметів;


- Бере участь в проведенні предметних 

  тижнів,олімпіад, конкурсів;


- Веде боротьбу з пропусками занять,

  проводить рейди контролю за відвідуванням;


- Збирає і систематизує матеріал-інформацію    про стан успішності в кожній групі.

3.jpg

Василиненко Анастасія

.

студентка І курсу, спеціальність "Хореографія"

Спортивно - оздоровчий центр

- Пропагує здоровий спосіб  життя   

  (антиалкогольну,антитютюнову,
  антинаркотичну програми);

 

- Залучає студентів коледжу до спортивно-

  масової роботи;

 

- Співпрацює з керівником фізичного 

  виховання, допомагає в роботі з проведення

  спортивних заходів;


- Бере участь в організації днів здоров’я, 

  фізкультпауз;


- Висвітлює спортивні досягнення в прес-центрі. .

4.jpg

Миколаєнко Руслан

.

студентка ІІ курсу,

спеціальність "Сценічне мистецтво"

Центр творчого розвитку

-  Організовує змістовий відпочинок студентів

   коледжу в позаурочний час, залучаючи їх до 

   проведення вечорів відпочинку, фестивалів,

   концертів, зустрічей тощо;

 

-  Бере участь в акції «Дозвілля» (залучення до  

   роботи в гуртках, секціях);

- Оформляє альбоми до пам’ятних дат,

  традиційних свят в коледжі;


- Залучає студентів до творчості, національної

  культури;


- Підбирає матеріал до написання сценаріїв     

  різноманітних вечорів, свят.

5.jpg

Центр інформації, прес центр

-  Забезпечує гласність в діяльності студентської

   ради коледжу;

 

-  Працює над випуском газети коледжу «Коледж

   учора, сьогодні, завтра…»;

- Висвітлює підсумки навчання, участь у масових

  заходах , спортивні досягнення, здійснює

  вітання зі святами та ін.

Котікова Катерина

.

студентка І курсу,

спеціальність "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

1.jpg

Кликова Єлізавета

.

студентка ІІ курсу,

спеціальність "Сценічне мистецтвоя"

Центр громадсько-корисної діяльності

-  Піклується про ветеранів війн;

 

-  Організовує зустрічі з ветеранами Великої

   Вітчизняної війни, Афганської війни,

   учасниками АТО;

- Організовує  проведення днів ввічливості,

  культури, чистоти;

- Перевіряє санітарний стан в аудиторіях;

- Організовує участь студентів-волонтерів

  в різноманітних акціях;

- Дбає про збереження майна коледжу;

- Організовує та приймає участь в догляданні

  пам’ятника на території коледжу

Караюз.jpg

Караюз Анастасія

.

студентка І курсу,

спеціальність"Інформаційна. бібліотечна та архівна справа"

Центр захисту прав студентів

-  Організовує допомогу студентам з 

   малозабезпечених сімей, студентам – сиротам;

 

-  Забезпечує захист прав та інтересів студентів;

- Проводить бесіди зі студентами схильними до

  правопорушень;

- Збирає інформацію з правопорушень  для засідань

  студентської ради;

- Тісно співпрацює з кураторами груп з питань

  організації кураторських годин на правову

  тематику.

банер.jpg