Про початок роботи з організації освітнього процесу Коледжу Луганської державної академії культури і


Відповідно до наказу від 27 листопада 2014 року №5 Луганської державної академії культури і мистецтв «Про організацію освітнього процесу у Коледжі Луганської державної академії культури і мистецтв» та Рішення Кремінської районної ради Луганської області шостого скликання п’ятдесят третьої сесії від 18 грудня 2014 року № 53/36 «Про надання дозволу на розташування Коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв на базі комунальних установ Кремінського району» до завершення збройного конфлікту на території м. Луганськ та Луганської області Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв проводить свою освітню діяльність на базі комунальних установ, закладів освіти і культури міста Кремінна.

#початокроботиколеджулдакм #Лдакмкремінна #лдакм #коледжкультури #студентам #кремінна #кременная #колледжлгаки #КоледжЛуганськоїдержавноїакадеміїкультуриімистецтв #колледжЛуганскойгосударственнойакадемиикультурыиискусств

Останні новини
Актуальні новини