Ура! Стипендія!


Студентам Коледжу ЛДАКМ була виплачена заборгованість з академічної та соціальної стипендій за осінні місяці 2014 року. Стипендіальні виплати надалі будуть здійснюватися регулярно та своєчасно.

новый коллаж1.jpg

#коледжлуганськоїдержавноїакадеміїкультуриімистецтв #колледжлуганскойгосударственнойакадемиикультурыиискусств #лдакмкремінна #студентам #стипендія #стипендия

Останні новини
Актуальні новини